Ep3408: Thời sự 6h (19/6/2022)

Ep3408: Thời sự 6h (19/6/2022) cover

Ep3408: Thời sự 6h (19/6/2022)

1 - Thời sự 6h (19/6/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 6/19/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó xác định xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng Chủ đề : hà nội, môi trường, thu gom, rác thải https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge