Ep3146: VOV - Thời sự 6h (23/3/2022)

Ep3146: VOV - Thời sự 6h (23/3/2022) cover

Ep3146: VOV - Thời sự 6h (23/3/2022)

1 - VOV - Thời sự 6h (23/3/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 3/23/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Các bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Chủ đề : , Ngày Khí tượng thế giới, Cảnh báo sớm, hành động sớm, Động đất https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge