Ep3008: VOV - Thời sự 18h (4/2/2022)

Ep3008: VOV - Thời sự 18h (4/2/2022) cover

Ep3008: VOV - Thời sự 18h (4/2/2022)

1 - VOV - Thời sự 18h (4/2/2022)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 2/4/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội. Chủ đề : dâng hương tưởng nhớ, Hoàng Thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge