Ep2888: VOV - Thời sự 6h (14/12/2021)

Ep2888: VOV - Thời sự 6h (14/12/2021) cover

Ep2888: VOV - Thời sự 6h (14/12/2021)

1 - VOV - Thời sự 6h (14/12/2021)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 12/14/2021

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Hôm nay, khai mạc Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Chủ đề : bộ y tế, hà nội, test nhanh https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge