Ep2689: VOV - Thời sự 12h (7/10/2021)

Ep2689: VOV - Thời sự 12h (7/10/2021) cover

Ep2689: VOV - Thời sự 12h (7/10/2021)

1 - VOV - Thời sự 12h (7/10/2021)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 10/7/2021

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge