Ep2073: VOV - Thời sự 18h (10/3/2021)

Ep2073: VOV - Thời sự 18h (10/3/2021) cover

Ep2073: VOV - Thời sự 18h (10/3/2021)

1 - VOV - Thời sự 18h (10/3/2021)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 3/10/2021

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 01 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ đề : Giá gạo tăng, Chính phủ, Trung Quốc https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge