Ep1749: VOV - Thời sự 12h (11/11/2020)

Ep1749: VOV - Thời sự 12h (11/11/2020) cover

Ep1749: VOV - Thời sự 12h (11/11/2020)

1 - VOV - Thời sự 12h (11/11/2020)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 11/11/2020

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tới, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6%. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge