Ep1400: VOV - Thời sự 6h (20/6/2020)

Ep1400: VOV - Thời sự 6h (20/6/2020) cover

Ep1400: VOV - Thời sự 6h (20/6/2020)

1 - VOV - Thời sự 6h (20/6/2020)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 6/20/2020

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- “Đổi mới”, “đồng thuận” và “trách nhiệm”- Đó là cảm nhận chung của nhiều đại biểu quốc hội về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa bế mạc chiều qua. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge