Ep1275: VOV - Thời sự 12h (2/5/2020)

Ep1275: VOV - Thời sự 12h (2/5/2020) cover

Ep1275: VOV - Thời sự 12h (2/5/2020)

1 - VOV - Thời sự 12h (2/5/2020)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 5/2/2020

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Mỹ thông báo viện trợ Việt Nam 9.500.000 USD chống dịch COVID-19; trong đó hơn 1 nửa số này dành cho các doanh nghiệp vượt qua đại dịch. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge