Ep1244: VOV - Thời sự 6h (22/4/2020)

Ep1244: VOV - Thời sự 6h (22/4/2020) cover

Ep1244: VOV - Thời sự 6h (22/4/2020)

1 - VOV - Thời sự 6h (22/4/2020)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 4/22/2020

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Tiếp tục phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge