Ep1091: VOV - Thời sự 6h (23/2/2020)

Ep1091: VOV - Thời sự 6h (23/2/2020) cover

Ep1091: VOV - Thời sự 6h (23/2/2020)

1 - VOV - Thời sự 6h (23/2/2020)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 2/23/2020

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Bộ giáo dục và đào tạo chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và đề nghị các địa phương cho học sinh, sinh viên trở lại trường vào ngày 2/3 tới đây. https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

The Share button is completely free of charge