Audiobook: Chiến đấu trong vòng vây (Hồi ức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)

Chiến đấu trong vòng vây (Hồi ức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp) cover

Chiến đấu trong vòng vây (Hồi ức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)

1 - Để mở đầu: Nguyễn Ái Quốc - Việt Minh - Việt Nam dân chủ cộng hòa

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Chiến Đấu Trong Vòng Vây (Hồi ức Võ Nguyên Giáp)

Hơn bốn chục năm đấu tranh cách mạng của nhân dân ta từ ngày có Đảng sẽ mãi mãi được khắc bằng những chữ vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh oanh liệt hàng ngàn năm dựng nước và chiến đấu giữ nước của dân tộc. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng và nhân dân ta đã vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc chiến đấu chống xâm lược ở một nước vì nó chứng minh những chân lý mới của thời đại mới.

Trong sự nghiệp vĩ đại đó hiện lên hình ảnh của Hồ Chủ Tịch , hùng vĩ mà giản dị, thiêng liêng mà gần gũi, rực rỡ mà thuần khiết như ánh ban mai. Dưới sự lãnh đạo của Người, dân tộc Việt Nam đã làm nên những kỳ tích có một không hai.

Tập Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ nhắc chúng ta nhớ về những ngày tháng gian khổ mà hào hùng ngày ấy. Chúng ta tự hào về lịch sử của dân tộc, tự hào vì chính trong khói lửa và nước mắt đã sản sinh ra một thế hệ mới: Thế hệ Hồ Chí Minh. Thế hệ đó đã đảm đương nhiệm vụ làm người chiến sĩ xung kích chiến đấu cho một kỷ nguyên mới của đất nước, của loài người: kỷ nguyên của độc lập, tự do của chủ nghĩa xã hội.

Thế hệ đó đang tiếp tục đi lên theo tiếng gọi của Người.

You are listening Chiến đấu trong vòng vây (Hồi ức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp) - Hữu Mai.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge

SPONSORED AD