Audiobook: Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười

Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười cover

Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười

1 - Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Tác phẩm : Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười Tác giả : Nguyễn Hiến Lê Người đọc : Thu Hồng Tháng 7 năm 1934, tôi ở Trường Công chánh ra. Hai tháng sau, có người giới thiệu cho tôi một chỗ làm ở Lào tại Savanakhét, nơi hiện nay có cuộc xung đột. Tôi lúc ấy thích xứ Lào lắm vì đã được ngây thơ và tình tứ; nhưng mẹ tôi không muốn cho đi Lào, bảo: – Mày qua bên đó, mỗi lần tao đi thăm mày sao được? Rồi mày cưới một con vợ Lào, nó nói tiếng nó, tao nói tiếng tao, làm sao hiểu nhau? Thế là tôi đành chờ một cơ hội khác. Ba tháng sau, người ta cho tôi một chỗ làm ở Sài Gòn. Sài Gòn tuy xa hơn Lào và tuy đối với mẹ tôi cũng là xứ lạ – người quê mùa lắm – nhưng đường đi có phần dễ hơn mà lại gần nơi một ông bác ở, nên mẹ tôi bằng lòng cho tôi đi, và tôi đi Sài Gòn sáng một ngày gần Tết.

You are listening Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười - Nguyễn Hiến Lê.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge

SPONSORED AD