Comment: Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé cover

Hoàng Tử Bé

Trinh ClaraTrinh Clara

Truyện rất hay, nhưng quảng cáo to quá, đang chú tâm nghe thì quảng cáo ầm 1 cái. Làm mất đi sự nhập tâm vào câu chuyện.

The Share button is completely free of charge