Chú đại bi tiếng phạn - Tránh tà ma, dễ ngủ, xóa bỏ mọi ưu phiền (không quảng cáo)

Summary

Chú đại bi tiếng Phạn. Mỗi tối trước khi ngủ hoặc mỗi khi cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, nghe và nhẩm theo chú đại bi sẽ giúp bạn xua tan mọi ưu phiền
You are listening Chú đại bi tiếng phạn - Tránh tà ma, dễ ngủ, xóa bỏ mọi ưu phiền (không quảng cáo) audio by ĐỘC & LẠ PHƯƠNG NAM.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks