Việt Nam Phong Tục cover

#1 - Giới Thiệu

Việt Nam Phong Tục

00:00
00:00
Download Phần 01A Nói Về Phong Tục Trong Gia Tộc audio
Download Phần 01B Nói Về Phong Tục Trong Gia Tộc audio
Download Phần 01C Nói Về Phong Tục Trong Gia Tộc audio
Download Phần 02A Nói Về Phong Tục Hương Đảng audio
Download Phần 02B Nói Về Phong Tục Hương Đảng audio
Download Phần 02C Nói Về Phong Tục Hương Đảng audio
Download Phần 02D Nói Về Phong Tục Hương Đảng audio
Download Phần 02E Nói Về Phong Tục Hương Đảng audio
Download Phần 03A Nói Về Phong Tục Xã Hội audio
Download Phần 03B Nói Về Phong Tục Xã Hội audio
Download Phần 03C Nói Về Phong Tục Xã Hội audio
Download Phần 03D Nói Về Phong Tục Xã Hội audio
Download Phần 03E Nói Về Phong Tục Xã Hội audio
Download Phần 03F Nói Về Phong Tục Xã Hội audio
Download Phần 03K Nói Về Phong Tục Xã Hội audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Từ phong tục trong gia tộc, phong tục xóm làng (hương đảng) đến các phong tục ngoài xã hội, Việt Nam phong tục của học giả Phan Kế Bính là một bộ biên khảo tương đối đầy đủ về các phong tục tập quán cũ của nước Việt. Là một nhà nho uyên bác mang tư tưởng tân tiến, tác giả không chỉ mô tả từng tập tục, mà còn về gốc tích, nguyên ủy cái tục ấy, nhìn nhận, đánh giá để xem nó hay hay dở, từ đó "xét điều gì quá tệ mà bỏ bớt đi, rồi lâu lâu mới đem cái tục hay mà bổ hết cho cái tục dở.

Còn tục gì hay mà là quốc túy của ta thì cứ giữ lấy". Đến nay, tập sách gần một trăm năm tuổi này vẫn là một trong những công trình khảo cứu có giá trị bậc nhất về các phong tục tập quán trên đất nước ta và nhiều vấn đề được Phan Kế Bính nhắc tới vẫn nóng hổi tính thời đại.

You are listening Việt Nam Phong Tục audio by Phan Kế Bính.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends