Audiobook: Vị Giám Đốc Của Hiệu Quả (Sưu Tầm)

Vị Giám Đốc Của Hiệu Quả (Sưu Tầm) cover

Vị Giám Đốc Của Hiệu Quả (Sưu Tầm)

1 - PHẦN 1

00:00
00:00

Audiobooks Genres

Author

Description

Chắc hẳn khi cầm cuốn sách này trên tay bạn, bạn sẽ nghĩ rằng mình khoan vội đọc vì bạn chưa phải là Giám đốc hay Nhà Quản lý, cũng như vì bạn đang không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng những giá trị cuốn sách hoàn toàn có thể được vận dụng thành công vào bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn.

You are listening Vị Giám Đốc Của Hiệu Quả (Sưu Tầm) by Ken Blanchard, Steve Gottry.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge