Vị Giám Đốc Của Hiệu Quả (Sưu Tầm) cover

#1 - PHẦN 1

Vị Giám Đốc Của Hiệu Quả (Sưu Tầm)

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Chắc hẳn khi cầm cuốn sách này trên tay bạn, bạn sẽ nghĩ rằng mình khoan vội đọc vì bạn chưa phải là Giám đốc hay Nhà Quản lý, cũng như vì bạn đang không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng những giá trị cuốn sách hoàn toàn có thể được vận dụng thành công vào bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn.

You are listening Vị Giám Đốc Của Hiệu Quả (Sưu Tầm) audio by Ken Blanchard,Steve Gottry.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends