Vì Con Người Vì Lợi Nhuận cover

#1 - Giới thiệu

Vì Con Người Vì Lợi Nhuận

00:00
00:00
Download Phần 01: Quan Điểm Của Tôi Về Nhật Bản - Chương 01: Hệ Thống Người Nhật audio
Download Phần 01 - Chương 02: Vì Sao Nền Kinh Doanh Nhật Bản Bị Chỉ Trích Trên Khắp Thế Giới audio
Download Phần 01 - Chương 03: Sống Trong Một Xã Hội Toàn Cầu audio
Download Phần 02: Các Công Ty Trong Xã Hội - Chương 04: Nhu Cầu Tự Kiểm Soát Công Ty audio
Download Phần 02 - Chương 05: Vai Trò Của Chính Phủ audio
Download Phần 02 - Chương 06: Tạo Ra Một Xã Hội Tự Do Thật Sự audio
Download Phần 03: Quản Lý Từ Trái Tim - Chương 07: Động Cơ Tốt Và Động Cơ Ích Kỷ audio
Download Phần 03 - Chương 08: Bảy Khái Niệm Chính Cho Quản Lý Hiệu Quả audio
Download Phần 03 - Chương 09: Cách Của Người Quản Lý audio
Download Phần 04: Lý Thuyết Của Tôi Về Nhân Loại - Chương 10: Định Mệnh Và Nhân Tính audio
Download Phần 04 - Chương 11: Chiều Sâu Tinh Thần audio
Download Phần 04 - Chương 12: Quan Tâm Đến Người Khác audio
Download Phần Cuối: Cái Cách Của Nhật Bản (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Vì Con Người Vì Lợi Nhuận audio by Jnamori Kazuo.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends