Văn học dân gian Việt Nam cover

#1 - Phần 1: Văn học dân gian dân tộc Việt

Văn học dân gian Việt Nam

00:00
00:00
Download Phần 1: Văn học dân gian dân tộc Việt audio
Download Tính nhiều chức năng của văn học dân gian audio
Download Văn học dân gian, một hình thức biểu diễn nghệ thuật không chuyên audio
Download Mối quan hệ biện chứng audio
Download Việc sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam audio
Download Thời kỳ văn hóa phương Tây thâm nhập vào nước ta audio
Download Thời kỳ xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa audio
Download Chương 2: Sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam audio
Download Sơ lược tiếp theo audio
Download Thời kỳ từ thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 19 audio
Download Thời kỳ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 audio
Download Thời kỳ từ giữa thế kỷ 20 đến nay audio
Download Chương 3: Các thể loại văn học dân gian Việt Nam audio
Download Các thể loại tự sự dân gian audio
Download Nội dung thần thoại Lạc Việt audio
Download Truyện cổ tích audio
Download Nghệ thuật truyện cổ tích audio
Download Truyện ngụ ngôn audio
Download Nội dung truyện cười dân gian audio
Download Các thể loại trữ tình dân gian audio
Download Lịch sử và xã hội, đất nước và con người audio
Download Cấu tứ trong thơ trữ tình dân gian audio
Download Sân khấu dân gian. Chèo sân đình audio
Download Những đặc điểm nghệ thuật của chèo sân đình audio
Download Phần 2: Văn học dân gian các dân tộc ít người audio
Download Chương 2: Lịch sử của ngành nghiên cứu văn hóa dân gian audio
Download Thời kỳ từ Cách mạng tháng Tám đến nay audio
Download Chương 3: Thần thoại audio
Download Chương 4: Truyện cổ tích audio
Download Chương 5: Thơ ca dân gian audio
Download Nhóm các bài ca hôn lễ audio
Download Nhóm bài hát chúc mừng audio
Download Dân ca giao duyên audio
Download Chương 6: Sử thi anh hùng audio
Download Chương 7: Truyện thơ audio
Download Nhóm truyện thơ kế thừa truyện thống tự sự audio
Download Nhóm truyện thơ thiên về khuynh hướng thuyết giáo đạo đức audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Văn học dân gian Việt Nam audio by Đinh Gia Khánh chủ biên.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends