Twee redevoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën audiobook

Twee redevoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën  by Nicolaas Beets,Julien Wolbers cover

Track. 1

1 - deel 1 van 'De slavernij in Suriname' van Julien Wolbers

Twee redevoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën by Nicolaas Beets,Julien Wolbers

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Twee redevoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën audio by Nicolaas Beets,Julien Wolbers.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

In 2013 is het hondervijftig jaar geleden dat Nederland de slavernij in de West-Indische koloniën (Suriname en de Nederlandse Antillen) afschafte. Voordat het in 1863 zover was, is er vanzelfsprekend uitgebreid over gediscussieerd door voor- en tegenstanders. Hierbij een onderdeel van deze discussie: twee redevoeringen, de eerste (1853) van Julien Wolbers en de tweede (1856) van Nicolaas Beets. Beide heren pleiten vanuit hun christelijke levensovertuiging voor afschaffing van de slavernij. Waar Wolbers zich concentreert op de wrede straffen en de ook overigens slechte behandeling van de negerslaven (de vergelijking trekkende met “De negerhut van oom Tom”, waarin de misstanden van de Amerikaanse slavernij worden belicht), kiest Beets een andere benadering. Hij wil niet het risico lopen dat misstanden door slavernijvoorstanders worden gebagatelliseerd of afgedaan als uitzonderingen, en focust op menslievendheid, beschaving en de geest van het christendom.
Beide betogen, hoe verschillend ook in benadering van het probleem, zijn hartstochtelijke oproepen tot erkenning van het recht op vrijheid van eenieder, ongeacht huidskleur of afkomst. (kattekliek)

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.