Tuổi Xanh Nguyễn Đình Chiểu cover

Tuổi Xanh Nguyễn Đình Chiểu

Thái Vũ

1. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
2. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
3. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
4. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
5. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
6. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
7. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
8. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
9. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
10. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
11. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
12. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
13. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
14. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
15. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
16. Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

"Nguyễn Đình Chiểu đang cúi đầu trên trang sách. Nhưng sao đọc mãi vẫn một trang đó, không chịu sang trang? Tuổi thiếu niên có thể có chăng những ám ảnh của một suy tư để phân điều sáng và điều tối, chính và tà?". Những biến cố, những sự kiện gì ở thuở thiếu thời đã tạo ra Nguyễn Đình Chiểu - một nhà thơ, nhà yêu nước lớn của dân tộc ta? Cuốn sách Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu sẽ giải thích ngọn nguồn những điều ấy. Dựa trên hai yếu tố: mẹ - cha, thầy - bạn, và các tác động của xã hội lúc bấy giờ, con người và tính cách của Nguyễn Đình Chiểu thời niên thiếu sẽ được tái hiện rõ ràng và sắc nét như một thước phim chiếu chậm trong Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu. Bên cạnh đó, Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu còn tái hiện lại cả không gian Nam bộ nhiều biến động cuối thế kỷ 19.