Từ Tốt Đến Vĩ Đại cover

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Jim Collins

1. Chương Mở Đầu: Mục Lục - Lời Cảm Ơn - Lời Nói Đầu
2. Chương 01: Tốt là kẻ thù của vĩ đại
3. Chương 02A: Khả năng lãnh đạo cấp độ 5
4. Chương 02B: Khả năng lãnh đạo cấp độ 5
5. Chương 03A: Con người đi trước - Công việc theo sau
6. Chương 03B: Con người đi trước - Công việc theo sau
7. Chương 04A: Đối mặt sự thật phủ phàng (Nhưng đừng mất niềm tin)
8. Chương 04B: Đối mặt sự thật phủ phàng (Nhưng đừng mất niềm tin)
9. Chương 05A: Khái niệm con nhím (sự đơn giản trong ba vòng tròn)
10. Chương 05B: Khái niệm con nhím (sự đơn giản trong ba vòng tròn)
11. Chương 06A: Văn hoá kỷ luật
12. Chương 06B: Văn hoá kỷ luật
13. Chương 07: Bàn đạp công nghệ
14. Chương 08: Bánh đà và vòng lẩn quẩn
15. Chương 09A: Từ tốt đến vĩ đại đến xây dựng để trường tồn
16. Chương 09B: Từ tốt đến vĩ đại đến xây dựng để trường tồn
17. Phụ Lục A
18. Phụ Lục B

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ… Những yếu tố này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể qua 11 công ty nhảy vọt lên vĩ đại. Mỗi kết luận của nhóm nghiên cứu đều hữu ích, vượt thời gian, ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mọi lãnh đạo và quản lý ở mọi loại hình công ty (từ công ty có nền tảng và xuất phát tốt đến những công ty mới khởi nghiệp), và mọi lĩnh vực ngành nghề. Đây là cuốn sách nên đọc đối với bất kỳ lãnh đạo hay quản lý nào!