Truyện Kiều cover

Truyện Kiều

Nguyễn Du

1. Truyện Kiều - Trọn bộ và phân tích
2. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 1
3. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 10
4. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 11
5. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 12
6. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 2
7. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 3
8. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 4
9. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 5
10. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 6
11. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 7
12. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 8
13. TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU - PHẦN 9

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Truyện Kiều là một trong những kiệt tác hàng đầu của văn học dân tộc ở mọi thời đại, kết tinh nhiều giá trị vĩnh cửu. Truyện được sáng tác bởi Nguyễn Du - đại thi hào của dân tộc. Nguyễn Du dựa vào cốt truyện Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, đời Thanh ở Trung Quốc để sáng tạo ra Truyện Kiều. Truyện gồm 3254 câu thơ lục bát, là kiệt tác số một của nền thơ ca cổ điển Việt Nam. Người đọc: Hẻm radio