Truyện Ngắn Nguyên Hồng cover

#1 - Bố con lão đen

Truyện Ngắn Nguyên Hồng

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Tác giả:  Nguyên Hồng Truyện ngắn Nguyên Hồng chi tiết đến từng "chân tơ kẽ tóc", đọc mà như nhìn thấy nhân vật và sự việc ông khắc hoạ đang hiển hiện trược mắt. Cái tài tình và hấp dẫn trong văn chương Nguyên Hồng chính là ở các chi tiết sống động và giàu hình tượng.

You are listening Truyện Ngắn Nguyên Hồng audio by Nguyên Hồng.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends