Triết Lý Về Tiền Bạc Của Người Do Thái audiobook

Triết Lý Về Tiền Bạc Của Người Do Thái  by Rabbi Nilton Bonder cover

Track. 1

PHẦN 01. MINH TRIẾT VỀ SINH KẾ

Triết Lý Về Tiền Bạc Của Người Do Thái by Rabbi Nilton Bonder

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Triết Lý Về Tiền Bạc Của Người Do Thái audio by Rabbi Nilton Bonder.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Dân tộc Do Thái đã sáng tạo và quảng bá những gì giờ đây trở thành di sản tinh thần và đạo đức của nền văn minh phương Tây. Sự khôn ngoan về tiền bạc của người Do Thái giúp chúng ta có cái nhìn sáng suốt vào sâu trong sinh thái học của đồng tiền. Thông qua tiền bạc, chúng ta thiết lập những tình huống hàng ngày mà đồng tiền làm bộc lộ sự mù quáng và những ảo tưởng của chúng ta. Chúng ta là những gì mà chúng ta phản ứng, chúng ta là những gì mà chúng ta tin tưởng, và tiền bạc của chúng ta là sự mở rộng của những phản ứng và niềm tin ấy.

Trong minh triết của người Do Thái, tiền bạc không phải là một phương tiện để áp bức kẻ khác hay để thống trị thế giới, cũng không phải là công cụ của lòng tham, mà thật đáng ngạc nhiên, tiền bạc xuất hiện trong những giấc mơ của con người về công bằng và hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Tiền bạc là để giải phóng thời gian dành cho tâm linh, mà việc này chính là sự sống.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.