Trí Tuệ Kinh Doanh Và Lý Thuyết Trò Chơi cover

#1 - Chương 01: Lựa Chọn Là Một Trò Chơi - Chương 02: Biến Yếu Thành Mạnh

Trí Tuệ Kinh Doanh Và Lý Thuyết Trò Chơi

00:00
00:00
Download Chương 01: Lựa Chọn Là Một Trò Chơi - Chương 02: Biến Yếu Thành Mạnh audio
Download Chương 03: Giành Chiến Thắng Nhờ Sách Lược Tối Ưu audio
Download Chương 04: Luật Chơi Ngược Với Số Đông - Chương 05: Hợp Tác audio
Download Chương 06: Sách Lược - Chương 07: Kết Hợp Âm Dương audio
Download Chương 08: Tránh Thiệt Chọn Lợi - Chương 09: Giấu Kỹ Át Chủ Bài audio
Download Chương 10: Từ Nhanh Nhẹn Đến Chiến Thắng audio
Download Chương 11: Nhìn Xa Trông Rộng - Chương 12: Tự Lực Cánh Sinh audio
Download Chương 13: Quan Hệ Xã Hội - Chương 14: Tư Duy Quyết Định Cuộc Đời (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Thính Giả Hảo Tâm VÕ BÁ NGUYÊN

You are listening Trí Tuệ Kinh Doanh Và Lý Thuyết Trò Chơi audio by Hình Quần Lân,Túc Xuân Lễ.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends