Tiếu Ngạo Giang Hồ cover

#1 - Tiếu Ngạo Giang Hồ - 01

Tiếu Ngạo Giang Hồ

00:00
00:00
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 01 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 02 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 03 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 04 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 05 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 06 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 07 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 08 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 09 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 10 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 11 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 12 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 13 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 14 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 15 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 16 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 17 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 18 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 19 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 20 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 21 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 22 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 23 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 24 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 25 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 26 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 27 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 28 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 29 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 30 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 31 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 32 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 33 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 34 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 35 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 36 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 37 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 38 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 39 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 40 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 41 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 42 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 43 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 44 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 45 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 46 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 47 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 48 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 49 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 50 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 51 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 52 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 53 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 54 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 55 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 56 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 57 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 58 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 59 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 60 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 61 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 62 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 63 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 64 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 65 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 66 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 67 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 68 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 69 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 70 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 71 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 72 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 73 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 74 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 75 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 76 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 77 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 78 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 79 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 80 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 81 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 82 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 83 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 84 audio
Download Tiếu Ngạo Giang Hồ - 85 audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Tác giả: Kim Dung Thực hiện audio: Vov giao thông. Tiếu ngạo giang hồ, là một tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, lần đầu tiên được phát hành trên Minh báo từ ngày 20 tháng 4 năm 1967 đến 12 tháng 10 năm 1969. Tiêu đề "Tiếu ngạo giang hồ" được đặt theo một bản nhạc cầm tiêu hợp tấu đóng vai trò trung tâm của tác phẩm. Tiếu ngạo giang hồ được coi là một trong những tiểu thuyết đặc sắc nhất của tác giả. Nội dung bộ truyện xoay quanh những đề tài về tình bạn, tình yêu, sự dối trá, phản bội, những âm mưu và cả ham muốn quyền lực. Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính  Lệnh Hồ Xung , đại đệ tử của chưởng môn phái  Hoa Sơn   Nhạc Bất Quần . Xuyên suốt câu chuyện, người đọc được dẫn dắt theo hành trình trở thành một kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của  Lệnh Hồ Xung  đối với nhiều âm mưu tranh quyền đoạt vị trên  giang hồ .

You are listening Tiếu Ngạo Giang Hồ audio by Kim Dung.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends