Ἀθηναίων πολιτεία (The Constitution of the Athenians) audiobook

Ἀθηναίων πολιτεία (The Constitution of the Athenians)  by  Aristotle cover

Track. 1

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Ἀθηναίων πολιτεία (The Constitution of the Athenians) by Aristotle

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Ἀθηναίων πολιτεία (The Constitution of the Athenians) audio by Aristotle.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη γράφτηκε μεταξύ 328 και 322 πΧ. Περιέχει πολλές πληροφορίες για την πολιτειακή εξέλιξη των Αθηναίων αλλά και για το Αστικό και για το Δημόσιο Αττικό Δίκαιο.
Το σύγγραμμα διαιρείται σε δυο μέρη: το Ιστορικό και το Περιγραφικό μέρος.Το ιστορικό μέρος είναι ελλιπές στην αρχή του επειδή δεν υπάρχει η ιστορία των Αθηνών εως τη συνωμοσία του Κύλωνα. Το περιγραφικό μέρος είναι ελλιπές γιατί λόγω της φθοράς του παπύρου λείπει η περιγραφή του οργανισμού και των δικονομικών τύπων των Αθηναϊκών δικαστηρίων.
Ο Αριστοτέλης πήρε πληροφορίες απο τους: Ηρόδοτο, Σόλωνα, Θουκιδίδη, Θεόπομπο, αλλά και από τους Ατθιδογράφους, Κλεόδημο, Φανόδημο και Ανδροτίωνα. Πολλές πληροφορίες επίσης πήρε από τα διατάγματα και τα επίσημα έγγραφα του Κρατερού του Μακεδόνα απο επιγραφές, τα ποιήματα, τα μνημεία του Σόλωνα, τα λαϊκά άσματα και παροιμίες.
Στο δεύτερο μέρος του έργου, ο Αριστοτέλης δεν αναφέρεται σε ιστορικές πηγές γιατί περιγράφεται το σύγχρονό του πολιτειακό σύστημα, αντιλαμβανόμενος και πληροφορούμενος ο ίδιος τα πράγματα.
Από ιστορική αλλά και από φιλολογική άποψη, η Αθηναίων Πολιτεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα κειμήλια που κληροδοτήθηκαν σε εμάς από την κλασσική Ελληνική αρχαιότητα. (Summary by karampas1968)

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.