Thần Điêu Đại Hiệp cover

#1 - Thần Điêu Đại Hiệp - 01

Thần Điêu Đại Hiệp

00:00
00:00
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 01 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 10 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 11 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 12 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 13 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 14 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 15 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 16 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 17 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 18 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 19 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 02 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 20 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 21 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 22 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 23 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 24 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 25 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 26 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 27 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 28 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 29 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 03 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 30 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 31 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 32 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 33 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 34 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 35 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 36 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 37 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 38 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 39 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 04 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 40 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 41 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 42 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 43 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 44 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 45 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 46 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 47 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 48 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 49 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 05 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 50 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 51 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 52 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 53 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 54 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 55 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 56 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 57 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 58 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 59 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 06 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 60 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 61 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 62 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 63 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 64 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 65 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 66 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 67 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 68 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 69 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 07 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 70 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 71 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 72 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 73 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 74 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 75 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 76 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 77 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 78 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 79 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 08 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 80 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 81 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 82 audio
Download Thần Điêu Đại Hiệp - 09 audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Thần Điêu Đại Hiệp - Kim Dung Thần điêu hiệp lữ là một tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, còn có tên khác là Thần Điêu đại hiệp. Tác phẩm được đăng tải lần đầu tiên trên tờ Minh báo vào ngày 20 tháng 5 năm 1959 và liên tục trong ba năm. Thần điêu hiệp lữ là phần hai trong bộ Xạ điêu tam bộ khúc, được đánh giá là tiểu thuyết võ hiệp viết về tình yêu hay nhất của Kim Dung. Bối cảnh của Thần điêu hiệp lữ là vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống. Câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường.

You are listening Thần Điêu Đại Hiệp audio by Kim Dung.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends