Tam Quốc Diễn Nghĩa cover

#1 - 01 - Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

00:00
00:00
Download 01 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 02 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 03 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 04 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 05 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 06 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 07 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 08 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 09 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 10 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 11 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 12 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 13 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 14 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 15 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 16 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 17 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 18 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 19 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 20 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 21 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 22 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 23 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 24 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 25 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 26 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 27 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 28 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 29 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 30 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 31 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 32 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 33 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 34 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 35 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 36 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 37 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 38 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 39 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 40 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 41 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 42 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 43 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 44 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 45 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 46 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 47 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 48 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 49 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 50 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 51 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 52 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 53 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 54 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 55 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 56 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 57 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 58 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio
Download 59 - Tam Quốc Diễn Nghĩa audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Tác giả:  c Dịch giả:  Phan Kế Bính; Hiệu đính: Bùi Kỷ Được vinh danh là một trong “Tứ đại danh tác” hay “Tứ đại kỳ thư” của Trung Quốc, cho đến nay Tam Quốc Diễn Nghĩa đã trở thành danh tác thế giới bởi số lượng bản dịch và tầm phổ biến rộng khắp. Tam Quốc Diễn Nghĩa tên đầy đủ là "Tam Quốc chí thông tục diễn nghĩa" là tiểu thuyết lịch sử chương hồi nổi tiếng của Trung Quốc do nhà văn La Quán Trung sống vào khoảng cuối đời Nguyên, đầu đời Thanh viết. Bản Tam Quốc lưu truyền rộng rãi nhất ngày nay là bản do Mao Tôn Cương tu sắc và bình chú. Về mặt nội dung, Tam Quốc là pho sử thi dựng lại gần một trăm năm lịch sử Trung Quốc cổ đại từ thời  Đông Hán cho đến những năm đầu của triều đại Tây Tấn một cách bao quát và toàn diện gồm cả những cuộc đấu tranh chính trị, quân sự cho đến diễn tiến của mâu thuẫn xã hội dựa trên quan điểm “Ủng Lưu phản Tào” (Ủng hộ Lưu Bị, phản đối Tào Tháo). Về mặt nghệ thuật, Tam Quốc là mẫu mực của thể loại tiểu thuyết lịch sử chương hồi Trung Quốc. Với bạn đọc thế giới, Tam Quốc đã xây dựng được nhiều nhân vật điển hình có tính cách điển hình: Tào Tháo gian hùng, Lưu Bị nhân từ, Quan Công trượng nghĩa, Trương Phi nóng này... Tuy có một số hạn chế nhưng Tam Quốc vẫn là tác phẩm kinh điển như lời nhận xét của chính Mao Tôn Cương: “Tam Quốc phảng phất Sử Ký của Tư Mã Thiên nhưng chuyện Tam Quốc khó kể gấp mấy Sử Ký. Sử Ký được chia ra các phần nói riêng về từng nước. Nhân vật cũng được tả riêng. Cho nên có những bản kỷ, thế gia, liệt truyện riêng biệt. Tam Quốc thì không thế. Phải hợp các bản kỷ, thế gia, liệt truyện lại, rồi viết thành một truyện chung. Chia từng phần thì văn ngắn mà dễ khéo. Hợp lại một thì văn dài mà khó… Cho nên đọc Tam Quốc thú hơn... từ đầu đến cuối mạch lạc liên tục, gay cấn hấp dẫn.”

You are listening Tam Quốc Diễn Nghĩa audio by La Quán Trung.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends