Tâm lý học và đời sống cover

#1 - Chương 1: Tâm lý học và đời sống

Tâm lý học và đời sống

00:00
00:00
Download Chương 1: Tâm lý học và đời sống audio
Download Những triển vọng tâm lý học hiện thời audio
Download Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu tâm lý audio
Download Tiêu chuẩn đánh giá tâm lý audio
Download Phần phụ lục thống kê audio
Download Chương 3: Tâm lý học và cơ sở tiến hóa của hành vi audio
Download Sinh học và hành vi audio
Download Đưa ý tưởng vào thực nghiệm audio
Download Những điện thế hoạt động audio
Download Chương 4: Cảm giác và tri giác audio
Download Những quá trình trong não audio
Download Khía cạnh sinh lý học của thính giác audio
Download Những nguyên tắc của các nhóm tri giác audio
Download Chương 5: Tâm lý, ý thức và những trạng thái đan xen audio
Download Rối loạn giấc ngủ audio
Download Chương 6: Sự tiếp thu tri thức và phân tích hành vi audio
Download Kiểu điều kiện có thể quan sát audio
Download Chương 7: Trí nhớ audio
Download Những gợi ý phục hồi audio
Download Việc sử dụng các cấu trúc trí nhớ audio
Download Chương 8: Quá trình nhận thức audio
Download Sự hiểu biết ngôn ngữ audio
Download Suy luận quy nạp audio
Download Chương 9: Trí thông minh và việc đánh giá trí thông minh audio
Download Thuyết bộ ba về trí thông minh audio
Download Chương 10: Sự phát triển của con người trong suốt cuộc đời audio
Download Đưa ý tưởng vào thực nghiệm audio
Download Kinh nghiệm của thanh niên audio
Download Chương 11: Động cơ thúc đẩy audio
Download Tâm lý học thế kỷ 21 audio
Download Tính xã hội và tình dục đồng giới audio
Download Chương 12: Cảm xúc, sự căng thẳng và sức khỏe audio
Download Căng thẳng trong cuộc sống audio
Download Đối phó với sự căng thẳng audio
Download Sự tuân thủ của bệnh nhân audio
Download Chương 13: Tìm hiểu tính cách con người audio
Download Sự kiềm chế và bảo vệ bản ngã audio
Download Các học thuyết về cái tôi audio
Download Chương 14: Các rối loạn tâm lý audio
Download Các dạng rối loạn lo âu audio
Download Những khác biệt về giới tính và trầm cảm audio
Download Chương 15: Trị liệu rối loạn tâm lý audio
Download Liệu pháp học tập xã hội audio
Download Chương 16: Nhận thức xã hội và các mối quan hệ audio
Download Chương 17: Các tiến trình xã hội và văn hóa audio
Download Tâm lý của xung đột và hòa bình audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Tâm lý học và đời sống audio by Richard J.Gerrig & Philip G.Zimbardo.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends