Sưu Tầm Về Phật Giáo cover

Sưu Tầm Về Phật Giáo

Nhiều Tác Giả

1. Đức Phật Đi Giữa Mùa Xuân
2. Đức Phật A di đà và Cõi Tịnh Độ
3. Lược Sử Đức Phật A Di Đà - 48 Đại Nguyện
4. Kỷ Niệm Đức Phật Xuất Gia
5. Danh Hiệu Dược Sư Và 12 Đại Nguyện
6. Hạnh Lắng Nghe (Hòa Thượng Thích Thái Hòa)
7. Bồ Tát Quán Thế Âm

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Bộ Sưu Tập do Diệu Hòa đọc tặng Kho Sách Nói