Стихотворения cover

Стихотворения

Unknown

1. 1 – Свърши се играта…
2. 2 – В душата ми градина…
3. 3 – Отплува лекий челн…
4. 4 – Родих се да живея в бури…

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Четири кратки творби от поетесата Мара Белчева (8 септември 1868, Севлиево – 16 март 1937, София), посветени на човешката близост и доверие. Изповедното начало, характерно за ранните стихове на поетесата, по-късно се свързва с размисъл върху вечните човешки въпроси. Поетесата изповядва християнските добродетели и се уповава на тях, мисълта за Бога става една от доминантите в творбите ѝ. Висока нравственост, спокойно мечтателно-носталгично любовно чувство, дирене на хармония в съществуването определят облика на творчеството ѝ.

Reviews

llallogan

- thank you - 5 star

I kept listening to this again and agian, and learned these poems by heart - without understanding a single word of it. The reader has a very tender, relaxing voice, thus this recording is quite enjoyable to listen to.