Steve Jobs Và Apple Thay Đổi Cách Nghe Nhạc Của Thế Giới cover

Steve Jobs Và Apple Thay Đổi Cách Nghe Nhạc Của Thế Giới

Trần Thanh Tuyền

1. Mục Lục _ Mở Đầu
2. Phần 01 Chương 01 Biểu Tượng Văn Hóa Thế Kỷ
3. Phần 01 Chương 02 Lợi Nhuận Là Thứ Yếu
4. Phần 02 Chương 01 Tôi Sinh Ra Tại Trái Đất
5. Phần 02 Chương 02 Thắp Nến Trong Gara Tăm Tối
6. Phần 02 Chương 03 Trở Về Vai Trò Thủ Lĩnh
7. Phần 03 Chương 01 Bạn Được Gì Khi Mua Sản Phẩm
8. Phần 03 Chương 02 Tạo Ra Cơ Hội Cho Chính Mình
9. Phần 03 Chương 03A Khám Phá Tiềm Năng Sáng Tạo
10. Phần 03 Chương 03B Chương 04 Khám Phá Tiềm Năng Sáng Tạo
11. Phụ Lục A
12. Phụ Lục B
13. Phụ Lục C
14. Phụ Lục D _ Hết

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary