Sekar Karya cover

Sekar Karya

Various

1. 01 – Dhangdhanggula (Babad Jaka Tingkir)
2. 02 – Gambuh (Babad Jaka Tingkir)
3. 03 – Pucung (Babad Jaka Tingkir)
4. 04 – Kitab Sastra Gendhing
5. 05 – Cublak-cublak suweng
6. 06 – Gundhul pacul
7. 07 – Jamuran
8. 08 – Kate dipanah
9. 09 – Kidang Talun
10. 10 – Kupu kuwi
11. 11 – Menthog menthog
12. 12 – Sluku sluku bathok
13. 13 – Suwe ora jamu
14. 14 – Praharsina
15. 15 – Kakawin Wrttansancaya
16. 16 – Kakawin Banawa Sekar Tanakung
17. 17 – Suluk Malang Sumirang
18. 18 – Rama Kawula
19. 19 – Indjil Soetji, Mitoeroet saka Panganggite – Mattheoes, Bab 1
20. 20 – Kanjeng Rama
21. 21 – Serat Kalatidha

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Sekar Karya is a collection of public domain literary works, including poems and prose, in both the Modern and Old Javanese languages.Javanese: Sekar Karya yaiku koleksi kasastraan ing domain umum kelebu ing puisi lan prosa, iki ing basa jawa modhèrn lan basa jawa kuna.Indonesian: Sekar Karya adalah koleksi kesastraan dalam domain umum termasuk dalam puisi dan prosa, ini dalam bahasa jawa moderen dan bahasa jawa kuno.