Sài Gòn - Thị Thành Hoang Dại cover

#1 - Sài Gòn - Thị thành hoang dại

Sài Gòn - Thị Thành Hoang Dại

00:00
00:00
Download Sài Gòn - Thị thành hoang dại audio
Download Sài Gòn - Thị thành hoang dại audio
Download Sài Gòn - Thị thành hoang dại audio
Download Sài Gòn - Thị thành hoang dại audio
Download Sài Gòn - Thị thành hoang dại audio
Download Sài Gòn - Thị thành hoang dại audio
Download Sài Gòn - Thị thành hoang dại audio
Download Sài Gòn - Thị thành hoang dại audio
Download Sài Gòn - Thị thành hoang dại audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Summary

Sài Gòn - Thị Thành Hoang Dại “Họ đã không kịp hỏi nhau liệu có ai là gốc ở Sài Gòn hay không, quê quán ở đâu. Họ không kịp dành thời gian để phân biệt đứa Sài Gòn, đứa không Sài Gòn, đứa nào chất, đứa nào gốc. Chất gốc là một thứ gì đó xa lạ và đầy khoe mẽ, tuyệt không phải do con người ở vùng đất này nghĩ ra.” (Khải Đơn)

You are listening Sài Gòn - Thị Thành Hoang Dại audio by .
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends