Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân - Làm Giàu Không Khó cover

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân - Làm Giàu Không Khó

Fernando Trías De Bes

1. Vòng 01: Động Cơ Không Thích Đáng Của Doanh Nhân
2. Vòng 02: Doanh Nhân Và Lính Cứu Hỏa và Vòng 03: Bản Lĩnh Doanh Nhân
3. Vòng 04: Thà Một Mình Hơn Là Hợp Tác và Vòng 05: Ai sẽ là người bạn chọn đi chung trên trên một con
4. Vòng 06: Đừng bao giờ chở củi về rừng
5. Vòng 07: Diễn tập thì tương lai
6. Vòng 08: Chỉ có những người thất bại mới tin
7. Vòng 09: Chưa ai mới vào nghể đã đạt giải Nobel
8. Vòng 10: Sự Đầu tư tốt
9. Vòng 11 12 13 14: Không bao giờ đặt trứng vào cùng một giỏ

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Quả là khó hiểu. Ước chừng khoảng 9 5% doanh nghiệp đóng cửa trước năm hoạt động thứ 5, vậy mà chỉ 0,02% doanh nghiệp tìm hiểu nguyên nhân thất bại. Xã hội chúng ta đang sống chỉ thường chăm chú vào những người thắng cuộc. Song có phải sẽ có lý khi hé mở những khó khăn khiến 95% doanh nhân thất bại hơn là phân tích câu chuyện thành công của 5% còn lại?