Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI cover

#1 - Chương 00

Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

  • 47% phụ nữ trên 50 tuổi sống độc thân * 50% cuộc hôn nhân kết thúc bằng li hôn * Trong năm đầu tiên sau li hôn, chuẩn sống của phụ nữ rơi xuống dưới mức trung bình * Trong số những người lớn tuổi sống trong nghèo đói thì 3 trong số đó là phụ nữ - và 80% phụ nữ không nghèo đói khi chống họ còn sống * 90% phụ nữ chịu trách nhiệm về tài chính trong suốt cuộc đời mình.
You are listening Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI audio by Kim Kiyosaki.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends