Quản Lý Amip cover

#1 - GIỚI THIỆU

Quản Lý Amip

00:00
00:00
Download MỤC I.CHƯƠNG 01. MỖI NHÂN VIÊN SẼ ĐÓNG MỘT VAI TRÒ CHỦ ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ TƯƠNG ỨNG CỦA MÌNH audio
Download MỤC I.CHƯƠNG 02. TRIẾT LÍ KINH DOANH CÓ VAI TRÒ THEN CHỐT ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN LÍ audio
Download MỤC I.CHƯƠNG 03. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỔ CHỨC CÁC AMIP audio
Download MỤC I.CHƯƠNG 04A. HỆ THỐNG HIỆU SUẤT THEO GIỜ: TẬP TRUNG VÀO TẦNG LÀM VIỆC audio
Download MỤC I.CHƯƠNG 04B. HỆ THỐNG HIỆU SUẤT THEO GIỜ: TẬP TRUNG VÀO TẦNG LÀM VIỆC audio
Download MỤC I.CHƯƠNG 05. TRUYỀN LỬA CHO NHÂN VIÊN CỦA BẠN audio
Download MỤC II. CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHO QUẢN LÝ audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Quản Lý Amip audio by Kazuo Inamori..
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends