Psyche cover

Psyche

Louis Couperus (1863-1923)

1. Hoofdstuk 1 - 5
2. Hoofdstuk 6 - 8
3. Hoofdstuk 9 - 11
4. Hoofdstuk 12 - 14
5. Hoofdstuk 15 - 18
6. Hoofdstuk 19 - 21
7. Hoofdstuk 22
8. Hoofdstuk 23
9. Hoofdstuk 24 - 27

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Psyche is een poëtische vertelling, symboliseerend een opvatting van Mensch en Wereld. Drie factoren beheerschen het menschenbestaan, drie de wereldhistorie. Men kan ze noemen Stof, Geest en Ziel. Men kan ze noemen Empirie, Philosophie en Poëzie. Men kan ze noemen Waan, Critiek en Geloof. Men kan ze noemen Lijf, Hoofd en Hart. Men kan ze noemen Zinnen, Gedachte en Droom. Men kan ze noemen Bezitten, Werken en Hopen. Couperus noemt ze Emeralda, Astra en Psyche. (Uit: Hollandsche Belletrie van den Dag 1901, p.43-51.)