Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận cover

#1 - Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận FULL

Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận

00:00
00:00
Download Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận FULL audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Có câu cách ngôn “Ở nhà nhờ bố mẹ, ra ngoài cậy bạn bè”, nói như vậy đủ hiểu quan hệ xã hội có vai trò quan trọng thế nào trong đời sống. Tuy nhiên quan hệ xã hội lại cũng là chuyện phức tạp nhất. Học ăn học nói học gói học mở là lời dặn con từ thuở lọt lòng. Dựa vào kiến thức tâm lí học, cuốn sách giúp bạn phân định rõ hơn những chuyện nên nói, nên làm cũng như gợi ý cho bạn cách nói, cách làm khiến người khác thấy tâm phục khẩu phục.

Muốn thăng chức, muốn tăng lương, phải nói thế nào?

Muốn từ chối, lại sợ người khác phiền trách, phải làm thế nào?

Muốn lỗi hẹn, lại sợ người khác tức giận, phải làm thế nào?

Muốn chỉ trích, muốn bảo ban, lại sợ người ta tự ái, phải làm thế nào?

Muốn thay đổi giao ước, lại sợ bị tẩy chay, phải nói thế nào, làm thế nào?

Nhất cử nhất động đều tạo phản ứng dây chuyền, chuyện gì không được nói, hễ nói sẽ sai? Việc gì không được làm, hễ làm sẽ tiếc?

Hãy học hỏi từ các bậc thầy chiến lược, nghe họ nói, xem họ làm, rồi bạn sẽ tỏa sáng.

You are listening Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận audio by Trịnh Tiểu Lan.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends