Nhẹ Gánh Lo Âu audiobook

Nhẹ Gánh Lo Âu  by Sridan cover

Track. 1

Phần 01

Nhẹ Gánh Lo Âu by Sridan

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Nhẹ Gánh Lo Âu audio by Sridan.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Nếu bạn lo âu , ắt bạn cảm nghe khốn khổ. Nếu bạn cảm nghe khốn khổ , ắt bạn lo âu. Chúng ta phải đối phó với những sự kiện của đời sống, phải đương đầu với những diễn biến khác nhau của kiếp nhân sinh. Mặc dầu không thể lẩn tránh , chúng ta không nên để cho cặp tệ hại lo âu và khốn khổ tràn ngập và khắc phục. Trái lại, phải khắc phục chúng, và ta có đủ khả năng để làm việc nầy. Điều cần thiết là phải hướng dẩn thích đáng mọi cố gắng, mọi quyết tâm và kiên nhẫn của chúng ta. Nếu hiểu biết sự vật một cách chân chánh và thận trọng áp dụng trí não minh mẫn và sáng suốt của chúng ta vào mọi việc làm mà chúng ta có thể chế ngự được những cảm xúc và thoát ra khỏi mọi lo âu và khốn khổ.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.