Nhân Tài Của Bạn Họ Là Ai cover

#1 - GIỚI THIỆU

Nhân Tài Của Bạn Họ Là Ai

00:00
00:00
Download CHƯƠNG 01A. VIỆC QUẢN LÝ NHÂN TÀI CÓ QUAN TRONG KHÔNG? audio
Download CHƯƠNG 01B. VIỆC QUẢN LÝ NHÂN TÀI CÓ QUAN TRONG KHÔNG? audio
Download CHƯƠNG 02. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN RA NHỮNG NHÂN VIÊN GIỎI NHẤT? audio
Download CHƯƠNG 03A. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÀO TẠO NHỮNG NHÂN VIÊN GIỎI NHẤT? audio
Download CHƯƠNG 03B. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÀO TẠO NHỮNG NHÂN VIÊN GIỎI NHẤT? audio
Download CHƯƠNG 04A. LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ CHÂN NHỮNG NHÂN VIÊN GIỎI NHẤT? audio
Download CHƯƠNG 04B. LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ CHÂN NHỮNG NHÂN VIÊN GIỎI NHẤT? audio
Download CHƯƠNG 05A. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI KHI SÁP NHẬP CÔNG TY audio
Download CHƯƠNG 05B. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI KHI SÁP NHẬP CÔNG TY audio
Download CHƯƠNG 06A. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TUYỂN DỤNG NHỮNG NHÂN VIÊN GIỎI NHẤT? audio
Download CHƯƠNG 06B. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TUYỂN DỤNG NHỮNG NHÂN VIÊN GIỎI NHẤT? audio
Download CHƯƠNG 07. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI VIỆC LÀM TỐT NHẤT audio
Download CHƯƠNG 08A. CÁCH LÀM THUI CHỘT NHÂN TÀI audio
Download CHƯƠNG 08B. CÁCH LÀM THUI CHỘT NHÂN TÀI audio
Download CHƯƠNG 09. ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN TÀI audio
Download CHƯƠNG 10A. PHẢI CHĂNG ĐANG DIỄN RA MỘT CUỘC CHIẾN GIÀNH NHÂN TÀI audio
Download CHƯƠNG 10B(Hết) PHẢI CHĂNG ĐANG DIỄN RA MỘT CUỘC CHIẾN GIÀNH NHÂN TÀI audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Nhân tài của bạn - Họ là ai? cho bạn những lời khuyên hữu ích và thiết thực khi thu dụng nhân tài cho công ty/ doanh nghiệp, Cuốn sách này hương dẫn bạn cách: Khích lệ nhân viên khi họ hoàn thành tốt nhiệm vụ (và ngay cả khi họ không hoàn thành nhiệm vụ)

Đánh gía chính xác hiệu nâng làm việc của nhân viên

Giúp nhân viên phát triển năng lực và các kỹ năng làm việc

Phát hiện tiềm năng của nhân viên và giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình

Thu hút nhân tài

Giữ chân nhân tài

Nhân tài ở khắp mọi nơi. Vấn đề là bạn phải biết cách tìm kiếm và quản họ.

You are listening Nhân Tài Của Bạn Họ Là Ai audio by Nhiều Tác Giả.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends