Ngọc Lịch Bửu Phiêu cover

Ngọc Lịch Bửu Phiêu

Pháp Diệu

1. Mở Đầu A
2. Mở Đầu B
3. Chương 01 - Chương 02A: Quá Trình Lưu Truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu
4. Chương 02B: Quá Trình Lưu Truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu
5. Chương 03A: Nội Dung Của Ngọc Lịch Bửu Phiêu, Giới Thiệu Hình Phạt Của Thập Điện Diêm Vương
6. Chương 03B: Nội Dung Của Ngọc Lịch Bửu Phiêu, Giới Thiệu Hình Phạt Của Thập Điện Diêm Vương
7. Chương 03C: Nội Dung Của Ngọc Lịch Bửu Phiêu, Giới Thiệu Hình Phạt Của Thập Điện Diêm Vương
8. Chương 04A: Thiện Báo Khi Ban Hàng In Ấn Lưu Truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu
9. Chương 04B: Thiện Báo Khi Ban Hàng In Ấn Lưu Truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu
10. Chương 04C: Thiện Báo Khi Ban Hàng In Ấn Lưu Truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu
11. Chương 04D: Thiện Báo Khi Ban Hàng In Ấn Lưu Truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu
12. Chương 05: Sự Ác Báo Khi Phỉ Báng Ngọc Lịch Bửu Phiêu
13. Chương 06: Bạch Thiện Hiếu Tiên Phước Được Thắng
14. Chương 07: Tôn Kính Thần Minh
15. Chương 08A: Thiện Ác Có Quả Báo
16. Chương 08B: Thiện Ác Có Quả Báo
17. Chương 08C: Thiện Ác Có Quả Báo
18. Chương 09: Nạo Phá Thái Và Quả Báo
19. Chương 10: Sự Thật Về Luân Hồi Chuyển Kiếp
20. Chương 11A: Sự Quả Báo Của Việc Phóng Sanh Và Sát Sanh
21. Chương 11B: Sự Quả Báo Của Việc Phóng Sanh Và Sát Sanh
22. Chương 12: Thiện Ác Báo Khi Khiêu Dâm Và Tà Dâm
23. Chương 13A: Truyện Nhân Quả Luân Hồi Ở Việt Nam
24. Chương 13B: Truyện Nhân Quả Luân Hồi Ở Việt Nam
25. Chương 14: Biện Pháp Muốn Bài Trừ Những Khổ Nguy Trong Cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu Đã Nêu (Hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.