Nghệ Thuật Kinh Doanh Của Người Giàu Nhất Trung Quốc cover

#1 - Chương 01 02: Rời khỏi quê hương đến Đài Bắc kiếm sống - Thiếu niên từng trải từ thời xưa

Nghệ Thuật Kinh Doanh Của Người Giàu Nhất Trung Quốc

00:00
00:00
Download Chương 01 02: Rời khỏi quê hương đến Đài Bắc kiếm sống - Thiếu niên từng trải từ thời xưa audio
Download Chương 03 04 05: Buôn bán ở Tây Môn - Trong loạn không sợ - Một đồng mở tài khoản audio
Download Chương 06 07: Cơ hội đổi đời - Kinh doanh có bài bản audio
Download Chương 08: Gió nổi mây cồn - Ý đồ thôn tính mới audio
Download Chương 09 10: Ân oán nhà giàu - Biết rõ trước thời cơ audio
Download Chương 11 12: Có cách làm riêng - 4 khái niệm lớn là phát bảo -Giỏi dùng nhân tài audio
Download Chương 13: Vụ án thập tín - Trổ phép lạ biến nguy hiểm thành bình yên audio
Download Chương 14: Chỉ cho thuê không bán - Ôm đất thấy xa trông rộng audio
Download Chương 15 16: Cưỡi trâu vào thành Xưng Vương - Giàu nhất trong cộng đồng người Hoa audio
Download Chương 17-18:Biếu tặng xã hội - Muốn làm nhà từ thiện hàng đầu và Cần cù tiết kiệm - Sống đơn giản t audio
Download Chương 19 20: Rỡ bỏ hàng rào - Nhờ gió của cha audio
Download Chương 21 22: Làm chủ ủy thác đệ nhất - Tài ba trong giới thương gia audio
Download Chương 23: Kinh doanh đa dạng - Tập đoàn càng mở rộng audio
Download Chương 24: Hướng vào đại lục - 1 lời phát ra nổi phong ba audio
Download Chương 25: Xung đột thừa kế - Lại 1 thời kỳ khủng hoảng audio
Download Chương 26 27 Hết: Cây to gọi gió - Đoạn kết về chuyện nhà họ Sát audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Nghệ Thuật Kinh Doanh Của Người Giàu Nhất Trung Quốc audio by Cao Lập Bình.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends