Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo cover

Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo

Vahan Janjigian

1. Lời Tựa Và Giới Thiệu
2. Chương 01 Một Buffett Mới Của Đa Dạng Hóa
3. Chương 02 Một Buffett Bị Đánh Giá Thấp
4. Chương 03 Giá Trị Dài Hạn Tăng Trưởng Ngắn Hạn
5. Chương 04 Đừng Bao Giờ Kết Hôn Với Cổ Phiếu
6. Chương 05 Mục Tiêu Thu Mua Của Buffett
7. Chương 06 Khi Các Khoản Đầu Tư Tốt Trở Thành Kém
8. Chương 07 Sự Cai Quản Và Người Kế Nghiệp Buffett
9. Chương 08 Không Có Quyền Chọn Mua Cổ Phiếu Cho Buffett
10. Chương 09 Buffett Người Ủng Hộ Thuế Cao
11. Chương 10 Hãy Đưa Ra Thông Tin Định Hướng
12. Kết Luận (Hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary