Nang Bata Pa Kami cover

#1 - Liham sa Kumatha

Nang Bata Pa Kami

00:00
00:00
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

A story of a secret courtship told in the voices of both lovers. There are things that stand in the way of their love. Love letters, nostalgic recollections of youthful days... Will they see their happy ending?

Isang kuwento tungkol sa lihim na pagliligawan na inilahad sa boses ng dalawang nag-iibigan. May mga hadlang sa kanilang pag-ibig. Mga liham, matatamis na pag-gunita ng kanilang pagkabata... Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang pagtitinginan?
- Summary by mlcui

You are listening Nang Bata Pa Kami audio by Pura L. Medrano.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks