Mùi hương trầm cover

Mùi hương trầm

Nguyễn Tường Bách

1. Phần 1: Dưới chân Hy Mã
2. Giấc mơ cẩm thạch
3. Phần 2: Ấn Độ, suối nguồn thiêng liêng
4. Vui đẹp thay thành Vương Xá
5. Dưới cây Bồ đề
6. Varanasi, thành phố thiêng liêng
7. Xá vệ và Cấp Cô Độc
8. Phần 3: Trung Quốc, xứ sở Bồ Tát
9. Từ tiểu ni cô Nghi Lâm đến nàng Lý ngư
10. Những kích thước vĩ đại
11. Cửu Hoa Sơn
12. Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
13. Phần 4: Tây Tạng huyền bí
14. Đền Jokhang
15. Trong những con đường Lhasa
16. Trên cao nguyên
17. Shigatse và dòng Ban thiền Lạt ma

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary