Một Tỷ Khách Hàng cover

Một Tỷ Khách Hàng

James Mc Gregor

1. Phần 00A
2. Phầ 00B
3. Phần 01A: Cuộc mặc cả vĩ đại
4. Phần 01B: Cuộc mặc cả vĩ đại
5. Phần 02A: Đồng sàng, dị mộng
6. Phần 02B: Đồng sàng, dị mộng
7. Phần 03A: Ăn lộc vua
8. Phần 03B: Ăn lộc vua
9. Phần 04A: Khiêu vũ với đàn khủng long
10. Phần 04B: Khiêu vũ với đàn khủng long
11. Phần 05A: Kẹt trong làn đạn
12. Phần 05B: Kẹt trong làn đạn
13. Phần 06A: Sự thật không tuyệt đối
14. Phần 06B: Sự thật không tuyệt đối
15. Phần 07A: Những kế hoạch được bố trí công phu nhất
16. Phần 07B: Những kế hoạch được bố trí công phu nhất

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Trung Quốc đang tiến nhanh trên con đường hiện đại hoá với hoàn cảnh nhiều chỗ giống chúng ta. Họ vào WTO năm 2001. Ta học được gì để tránh những mất mát không đáng có xảy ra sau gai nhập WTO? Những vấn nạn do lỗi của hệ thống quản lý phải được khắc phục như thế nào? Qua tác phẩm Một tỉ khách hàng, chúng ta sẽ nhận ra sau lưng các nhà kinh doanh Mỹ là hệ thống nhà nước Mỹ. Họ nghiên cứu rất kỹ Trung Quốc, thay đổi các chính sách theo yêu cầu của kinh doanh - đặc biệt là kinh doanh ở Trung Quốc. Từ đó, bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy các nhà lãnh đạo các nước đi đâu là họ dẫn theo bầu đàn the tử các nhà kinh doanh thực thụ.