Μνημόσυνα: Άσματα audiobook

Μνημόσυνα: Άσματα  by Aristotelis Valaoritis cover

Track. 1

Αιμιλίω τω Τοπάλδω

Μνημόσυνα: Άσματα by Aristotelis Valaoritis

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Μνημόσυνα: Άσματα audio by Aristotelis Valaoritis.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Μια συλλογή ποιημάτων που μνημονεύουν γεγονότα και πρόσωπα κατά την Τουρκοκρατία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αρματωλοί και κλέφτες, φρίκη και θυσείες, προδότες και ήρωες.

"Μνημόσυνα" (Memorials) is a collection of poems about events, people and places during the Ottoman rule in mainland Greece. Armatoloi and Klephts, horrors and sacrifice, traitors and heroes. - Summary by Rapunzelina

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.